MULTIDROGOVÝ TEST pro samotestování PRIMA HOME 1ks

Značka: Prima Home
314 Kč –24 %
krabicka vizu drogy pruhl
314 Kč –24 % 236 Kč 210,71 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
24.5.2024
Možnosti doručení

MULTIDROGOVÝ TEST je samodiagnostický test na detekci 6 omamných látek v moči: morfinu, kokainu, marihuany, amfetaminu, metamfetaminu a metadonu s výsledkem za 5 min.

Detailní informace

Detailní popis produktu

MULTIDROGOVÝ TEST je samodiagnostický test na detekci 6 omamných látek v moči: morfinu, kokainu, marihuany, amfetaminu, metamfetaminu a metadonu s výsledkem za 5 min.

Rychlý test pro současné stanovení přítomnosti několika druhů drog a jejich metabolitů v lidské moči. DROGOVÝ TEST může být používán i zdravotnickými pracovníky, včetně pracovníků v místech poskytování zdravotní péče. DROGOVÝ TEST je rychlý chromatografický imunologický test pro kvalitativní detekci několika druhů drog a metabolitů drog v moči.

PRINCIP TESTU/JAK FUNGUJE MULTIDROGOVÝ TEST?
Tento test je screeningový rychlotest ze vzorku moči, který lze provést bez použití přístroje. Test využívá monoklonální protilátky k selektivní detekci zvýšených hladin specifických drog v moči. Díky rychlosti a citlivosti imunochemických metod jsou tyto metody v současnosti hlavním způsobem zjišťování užívání drog.
Během testování vzorek moči stoupá vlivem kapilárních sil vzhůru. Droga pokud je ve vzorku moči přítomna pod hraniční hodnotou, nenasytí vazebná místa své specifické protilátky. Protilátka pak reaguje s konjugátem drogy a proteinu a v testované oblasti příslušné pro danou drogu se na testovacím proužku vytvoří viditelná barevná linie. Když je koncentrace drog nad hraniční hodnotou, nasytí všechna vazebná místa protilátky. Proto se v testovací oblasti nevytvoří barevná linie.
Vzorek moči pozitivní na drogu nevytvoří barevnou linii na testovacím proužku pro danou drogu, protože dochází ke konkurenci drog, zatímco vzorek moči negativní na drogu vytvoří linii v testovací oblasti, protože nedochází ke konkurenci drog.
Jako kontrola postupu se vždy objeví barevná linie v kontrolní oblasti, což znamená, že byl přidán správný objem vzorku a došlo ke spojení s membránou.

JAK PŘESNÝ JE MULTIDROGOVÝ TEST?
Přítomnost drog v moči a úrovně detekce jsou vyjádřeny v následující tabulce:          

TEST Hraniční hodnota (ng/mL)  Doba přítomnosti v moči
Amfetamin (AMP1000) 1000 4 až 24 hodin
Kokain (COC 300) 300 24 až 48 hodin
Marihuana 50 3 až 10 dní
Metadon (MTD300) 300 3 až 5 dní
Metamfetamin (MET 500) 500  2 až 4 dny
Morfin (MOP 300) 300 3 až 5 dní

 

Tento test poskytuje pouze předběžný analytický výsledek. U každého testu na drogy je třeba použít další klinické úvahy a odborný posudek, zejména pokud test ukáže předběžný pozitivní výsledek.

KDY LZE MULTIDROGOVÝ TEST POUŽÍT?/OMEZENÍ
1) Multidrogový test poskytuje pouze kvalitativní, předběžný analytický výsledek.
2) Může se stát, že technické nebo procedurální chyby, jakož i interferenční látky ve vzorku moči mohou způsobit chybné výsledky.
3) Pozitivní výsledek neznamená hladinu nebo intoxikaci či koncentraci v moči.
4) Negativní výsledek nemusí nutně znamenat moč bez drog. Negativní výsledek se může ukázat také v případě, kdy je droga sice přítomna, ale je pod detekčním limitem testu.
5) Tento test nedokáže rozlišit mezi užíváním drog a některými léky.

Použití:  Postupujte podle následujících pokynů v návodu - viz. níže.

Obsah: 1 testovací kazeta, 1 návod k použití.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití. Nepolykejte. K jednorázovému použití.

ČTĚTE PEČLIVĚ NÁVOD K POUŽITÍ A INFORMACE O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ.

MULTIDROGOVÝ TEST návod CZ_SK

Certifikace

Prohlášení o shodě

 


SK:

MULTIDROGOVÝ TEST je samomodiagnostický test na detekciu 6 omamných látok v moči: morfínu, kokaínu, marihuany, amfetamínu, metamfetamínu a metadónu s výsledkom za 5 min.

Rýchly test na súčasné stanovenie prítomnosti niekoľkých druhov drog a ich metabolitov v ľudskom moči. DROGOVÝ TEST môže byť používaný aj zdravotníckymi pracovníkmi, vrátane pracovníkov v miestach poskytovania zdravotnej starostlivosti. DROGOVÝ TEST je rýchly chromatografický imunologický test na kvalitatívnu detekciu niekoľkých druhov drog a metabolitov drog v moči.

PRINCÍP TESTU/AKO FUNGUJE MULTIDROGOVÝ TEST?
Tento test je skríningový rýchlostest zo vzorky moču, ktorý je možné vykonať bez použitia prístroja. Test využíva monoklonálne protilátky na selektívnu detekciu zvýšených hladín špecifických drog v moči. Vďaka rýchlosti a citlivosti imunochemických metód sú tieto metódy v súčasnosti hlavným spôsobom zisťovania užívania drog. Počas testovania vzorka moču stúpa vplyvom kapilárnych síl nahor. Droga pokiaľ je vo vzorke moču prítomná pod hraničnou hodnotou, nenasýtia väzobné miesta svoje špecifické protilátky. Protilátka potom reaguje s konjugátom drogy a proteínu av testovanej oblasti príslušnej pre danú drogu sa na testovacom prúžku vytvorí viditeľná farebná línia. Keď je koncentrácia drog nad hraničnou hodnotou, nasýti všetky väzobné miesta protilátky. Preto sa v testovacej oblasti nevytvorí farebná línia. Vzorka moču pozitívna na drogu nevytvorí farebnú líniu na testovacom prúžku pre danú drogu, pretože dochádza ku konkurencii drog, zatiaľ čo vzorka moču negatívna na drogu vytvorí líniu v testovacej oblasti, pretože nedochádza ku konkurencii drog. Ako kontrola postupu sa vždy objaví farebná línia v kontrolnej oblasti, čo znamená, že bol pridaný správny objem vzorky a došlo k spojeniu s membránou.
 
AKO PRESNÝ JE MULTIDROGOVÝ TEST?
Prítomnosť drog v moči a úrovne detekcie sú vyjadrené v nasledujúcej tabuľke:
TEST
Hraničná hodnota (ng/mL) 
Doba prítomnosti v moči
Amfetamín (AMP1000) 1000 4 až 24 hodin
Kokaín (COC 300) 300 24 až 48 hodin
Marihuana 50 3 až 10 dní
Metadon (MTD300) 300 3 až 5 dní
Metamfetamín (MET 500) 500  2 až 4 dny
Morfín (MOP 300) 300 3 až 5 dní

 

Tento test poskytuje iba predbežný analytický výsledok. Pri každom teste na drogy je potrebné použiť ďalšie klinické úvahy a odborný posudok, najmä ak test ukáže predbežný pozitívny výsledok.

KEDY SA MULTIDROGOVÝ TEST POUŽÍVAŤ?/OBMEDZENIA
1) Multidrogový test poskytuje iba kvalitatívny, predbežný analytický výsledok.
2) Môže sa stať, že technické alebo procedurálne chyby, ako aj interferenčné látky vo vzorke moču môžu spôsobiť chybné výsledky.
3) Pozitívny výsledok neznamená hladinu alebo intoxikáciu či koncentráciu v moči.
4) Negatívny výsledok nemusí nutne znamenať moč bez drog. Negatívny výsledok sa môže ukázať aj v prípade, keď je droga síce prítomná, ale je pod detekčným limitom testu.
5) Tento test nedokáže rozlíšiť medzi užívaním drog a niektorými liekmi.
 
Použitie:  Postupujte podľa nasledujúcich pokynov v návode - viď. nižšie.
 
Obsah: 1 testovacia kazeta, 1 návod na použitie. Upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Len na vonkajšie použitie. Neprehĺtajte. Na jednorazové použitie.
 
ČÍTAJTE STAROSTLIVO NÁVOD NA POUŽITIE A INFORMÁCIE O BEZPEČNOM POUŽÍVANÍ.
 
 
 
 
 
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz